Tuesday May 24, 2022

A Kőszívű Ember Fiai | Download Full Pdf eBook

Download or Read book A kőszívű ember fiai format PDF, EPUB, Tuebl and Mobi from the library. Sign up FREE NOW to Read online Comics & Graphic Novels books you are looking for today. Books are available to download in full speed bandwith without Ads. Notes: Authors have privilege to remove their books anytime, in this case we cannot fully guarantee that every book is always available the library!

A kőszívű ember fiai Book

A kőszívű ember fiai | Download Pdf - ePub - Kindle - eBook

Summary: A kőszívű ember fiai written by Jókai Mór complete pages, and read, download pdf latest Comics & Graphic Novels ebooks related to A kőszívű ember fiai ebook.

A kőszívű ember fiai

Written By: Jókai Mór
 • ID Book : 9633876079
 • Publisher : Adamo Books
 • Number of Pages :
 • Genre : Comics & Graphic Novels
 • Reads : 417
 • Supported Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • eFile : a-kőszívű-ember-fiai.pdf

Inside Book:

1848 március 13-án az egész város felbolydult Bécsben. Richárd is ott van a bécsi utcákon. Egymásnak ellentmondó parancsokat kap, ezért nem használja, csak a kardja lapját, nem gyilkol, csak szétkergeti a csőcseléket. Jenő, aki soha életében nem fogott kardot, egyik erkélyről Ödönt hallja beszélni, ami megrémíti és eszébe jut, hogy ez a második lépcső ama magaslathoz. A forradalom minden történelmi korban izgalmas. A magyar történelemben a negyvennyolcas szabadságharc mérföldkő, kivételes nemzedéket hozott magával. Sajátos közép-kelet-európai helyzet, hogy a politika szabta feladatok terhe a szépírókra hárul, így a nagy nemzedék művészi tevékenysége összefonódik a közéleti szerepvállalással. A nemzetet bátorítani kell, hosszabb ideig vigasztalni, de leginkább elbódítani nagy eszmékkel, a dicső múlttal. Jókai, az elnyomatás korában a nemzet bánatát hosszasan vigasztalandó, fölhasználja a romantika minden eszközét. A Kőszívű ember fiai témája a nemzeti függetlenségért vívott harc körül bonyolódik, mely függetlenséghez a szerzőnek az a nem egészen illúziómentes elképzelése fűződik, hogy a hazai kultúra fellendülését hozza. Nem hozta. Ugyanakkor önálló hadseregről és független gazdasági életről álmodik, melyekről Világos mutatta meg világosan, hogy nem kivitelezhető. A szövevényes cselekményű regény ezeket a kérdéseket feszegeti a Baradlayak levegőjével körülvéve. A Baradlay-fiúk eszményi hősök, mindhárman a maguk módján vívnak a reakció ellen, apjuk kőszívű végrendeletének árnyékában. A reformkor, a forradalom és a megtorlás korának hangulatát pontos, finom rajzzal adja át Jókai. Richárd alakját egyenesen Kölcseyről mintázta. Hősöket, árulókat, komformistákat és csalókat látunk, miközben a háttérben viharzik a történelem. A férje szellemével szembeszálló, aggódó édesanya, a csodaszép és tisztalelkű hajadon, az anyjával közösen mesterkedő, eladósorban levő leány portréja a női sorsok skáláját színesítik. És a szerző által a nemzet ellenségeként számon tartott germanizálódás veszélye ezúttal sajátos fordulatot hoz: Baradlay Ödön hivatalosan jegyzett, azaz nem magyar keresztnevének Eugenre tévesztése, magyar megfelelője, Baradlay Jenő számára teszi lehetővé, hogy nemes áldozatot vállaljon. A három testvér erkölcsi győzelme példaértékű. Láttunk már hasonló jelentőségű győzelmet a magyar irodalomban, Zrínyinél. A Kőszívű ember fiai a középiskolások rettegett olvasmánya. Talán újra át kellene gondolni a jelentőségét, beszélni róla értelmesen, mert ez is nemzeti identitástudatunk szerves része és a jövő nemzedék körében épp elveszőben van.

Recommended For Reading


 • The Complete Index to Literary Sources in Film
  The Complete Index to Literary Sources in Film

  A Book written by Alan Goble, published by Walter de Gruyter 1999-01-01 - 1039 pages - part of Literary Criticism books.

  Read more >>
 • In Love With the Czarina, and Other Stories
  In Love With the Czarina, and Other Stories

  A Book written by Mór Jókai, published by Good Press 2019-12-10 - 176 pages - part of Fiction books.

  Read more >>
 • Popular Cinemas in East Central Europe
  Popular Cinemas in East Central Europe

  A Book written by Dorota Ostrowska,Francesco Pitassio,Zsuzsanna Varga, published by Bloomsbury Publishing 2017-06-30 - 352 pages - part of Performing Arts books.

  Read more >>
 • ¤Encyclopedia of the Romantic Era, 1760–1850
  ¤Encyclopedia of the Romantic Era, 1760–1850

  A Book written by Christopher John Murray, published by Routledge 2013-05-13 - 1336 pages - part of History books.

  Read more >>
 • Művelődéstörténeti érdekességek a világ minden tájáról
  Művelődéstörténeti érdekességek a világ minden tájáról

  A Book written by Bánrévi Mónika, published by Publio Kiadó Kft. 2015-10-11 - 132 pages - part of History books.

  Read more >>
 • Eyes Like the Sea
  Eyes Like the Sea

  A Book written by Mór Jókai, published by Good Press 2021-04-25 - 324 pages - part of Fiction books.

  Read more >>
 • A halál színpadán
  A halál színpadán

  A Book written by Sz. Lukács Imre, published by PairDime Könyvek 2021-04-20 - 243 pages - part of Fiction books.

  Read more >>

Check Out This Books:

A cégvezető

By Háy János
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Európa Könyvkiadó
 • Isbn : 9635043562
 • Pages : 376
 • Category : Fiction
 • Reads : 706
 • File Pdf: a-cégvezető.pdf

Book Summary:

A cégvezető azt hitte, isten lábát fogja meg, amikor lapátra tette a régi feleségét, és beválasztott egy új nőt. Ő az, aki mindig helyes döntést hozott, ő az, aki mindig jókor volt jó helyen. Elindult a gyarapodás útján. Ingatlanbefektetések, gazdasági tanácsadás, irodaépületek. Mindig tudta, mit kell lépni, hogyan kell a céget a növekedés útján tartani. Róla szólt az elmúlt harminc év, ott volt mindenütt, ahol lenni kellett, észrevette a kiskapukat és a nagykapukat, ha kellett, a tű fokán is átbújt. Korunk hősének látta magát egy olyan korban, aminek nem volt hőse. Azt kérded, mi közöd hozzá? Te is cégvezető vagy, akár van bejegyzett céged, akár nincs, mert azt az embert, aki vagy, te vezeted. A cégvezető a te életed könyve. Rólad szól és a barátaidról, meg a rokonaidról, az osztálytársaidról, a gyerekeidről és a szüleidről. A cégvezető a helyes és helytelen döntéseid könyve, a céljaid és céltalanságaid, a cselekvésed és a tehetetlenséged könyve.

A megmaradt világ

By Lator László
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Európa Könyvkiadó
 • Isbn : 9634054919
 • Pages : 240
 • Category : Biography & Autobiography
 • Reads : 619
 • File Pdf: a-megmaradt-világ.pdf

Book Summary:

„Nem írtam naplót, nem volt hozzá se türelmem, se tehetségem. És mert csak emlékezetemre hagyatkozhattam, ez a múltidéző könyv szeszélyes, hiányos. Ki ne tudná: mindenfélével, jóval-rosszal zsúfolt elménk torzít, átrendez, ezt a részletet homályba meríti, amazt aránytalanul erős fénybe emeli. Nem írhattam hát hagyományos önéletrajzot, történetem nem az elején kezdődik, nem is szabályosan folytatódik, rendje önkényes, akár egy-egy mondatban is többféle idő csúszik össze, az elbeszélés a féltudat ismeretlen vonzástörvényei szerint alakul, ezért a hosszú, erre-arra indázó, túlterhelt mondatok, a tagolatlan szöveg. Úgy képzelem, írásom félig-meddig esszé, szándéktalan önelemzés, ki kellene derülnie belőle, mi, mikor, miért épült bele szellemi szervezetembe. És verseimbe, mert verseim természetéről is szerettem volna szót ejteni. Honnan vettem az anyagukat, képeiket, milyen szándékok, milyen véletlenek alakítják szerkezetüket, külső-belső világukat, hol van többnyire személytelen tárgyiasságunk hátterében a mégiscsak nélkülözhetetlen személyes, a csakis-az-enyém? Ha innen nézem ezt a műfajtalan munkát, töredékes műhelytanulmánynak is mondhatom.” (Lator László)

Cikkek és karcolatok III.

By Kálmán Mikszáth
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Book and Walk Kft
 • Isbn : 9633781051
 • Pages :
 • Category :
 • Reads : 805
 • File Pdf: cikkek-és-karcolatok-iii.pdf

Book Summary:

Szilágyi Dezső, legnagyobb szónokunk mondta, hogy a legszebb beszéd sem nyom annyit a világegyetemben, mint egy bolhának a teste. És ez szerencse, mert ha csak annyit nyomna is mindegyik, mint egy bolha teste, azóta behorpadt volna a föld a rettenetes súlytól, mely Magyarországon reá nehezednék.

Megelőzni a jövőt

By Nógrádi Gábor
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Isbn : 9630989360
 • Pages : 240
 • Category : Fiction
 • Reads : 298
 • File Pdf: megelőzni-a-jövőt.pdf

Book Summary:

Read and download full book Megelőzni a jövőt

Visszatekintés szépkorúan

By Felföldi Jenő
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Könyv Guru
 • Isbn : 6155758409
 • Pages : 484
 • Category : Biography & Autobiography
 • Reads : 653
 • File Pdf: visszatekintés-szépkorúan.pdf

Book Summary:

Egy nagyrészt a 20. századra eső gazdag életút személyes hangvételű, egyedi stílusban papírra vetett bemutatása ez a könyv. Történelemformáló, nagy horderejű események egész sorának volt tanúja a szerző: átélte a második világháború borzalmait, megtapasztalta a háború után a vesztesek sorsát, majd nem sokkal később egy „világot megrengető” fegyveres forradalmat. A történelmi pillanatképeken túl a személyes sors érzékletes leírása is mélyen megérinti az olvasót. A történet elbeszélője évtizedeken át élt megalázó szegénységben kilenc testvérével. A nevelőszülőknél töltött idő derékba törte gyermekéveit, mély nyomokat hagyva benne. Bár életútja elején a kötelező alapiskolán kívül semmiféle tanulási lehetőséget, képzést nem kaphatott, az élet, mintegy mentőövet dobva felé, váratlan lehetőséget kínált számára, a katonatiszti pályát. Közép- és felsőfokú végzettségét végül munka mellett szerezte meg, miközben a maga és családja tervezett életnívóját is sikerült elérnie. Felföldi Jenő szubjektív visszaemlékezése feltétlenül megismerésre érdemes olvasmány, hiszen e színes életút minden korosztály számára sok tanulsággal szolgálhat.

Páger és a motorbicikli

By Hunyady Sándor
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Digi-Book
 • Isbn : 9633648009
 • Pages :
 • Category : Fiction
 • Reads : 976
 • File Pdf: páger-és-a-motorbicikli.pdf

Book Summary:

Bizonyára ismerik azt a történetet, amelyben a főhős új motort vásárol, de izgatottságában elfelejti megkérdezni, hogy miként lehet megállni a motorral? Nos, ebből a kötetből - bár nem első kézből -, de megtudjuk, hogy a történet Páger Antallal miként esett meg és Hunyady Sándor miként örökítette azt meg. S ugyan majd' egy század választ el a kötet írójától, ám olyan nagyszerű színészekről olvashatunk itt, mint Bajor Gizi, Tolnay Klári, Páger Antal. Igen, élő és mai történetek, szórakoztató színházi pletykák és vívódás a színház és a közönség viszonyáról, melyet színez és színez a teátrumot létrehozók széles köre. (a Kiadó)

Én, Miss Mandarin

By dr. Tölgyesy Zoltán
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Isbn : 9630992299
 • Pages : 421
 • Category : Biography & Autobiography
 • Reads : 535
 • File Pdf: Én-miss-mandarin.pdf

Book Summary:

65 éves jogtanácsosként tekintek vissza a kétségtelenül színes, mozgalmas életemre. A könyv a saját és a szűkebb családom, elsősorban édesapám és édesanyám történetét tartalmazza. Írásom szerves része felvállalt homoszexualitásom, amelyet annál is kevésbé tudnék eltitkolni, mert évtizedekig a meleg éjszakai élet egyik meghatározó figurája, mondhatom, ikonja voltam. Nagy vágyam, a színház és benne is elsősorban a színművészet vagy a rendezés sajnos első körben nem valósulhatott meg. Azonban épp a transzvesztita fellépéseim juttattak el Karinthy Márton és Bozsik Yvette révén a Karinthy és a Katona József Színházba, ahol végül is kisebb figurák után főszerepet is játszhattam. Részletesen írok a Pinceszínház diákszínjátszójaként eltöltött éveimről is, találkozásomról a transzvesztitizmussal, az abban elért sikereimről, a bécsi versenyről, amelyet megnyertem, de érintem jogi pályámat is, amely 12 évig tartott, majd a cégemről, amelyben egyszerű kereskedőből eljutottam a ruhatervezésig, saját stílusom megtalálásáig. Beszélek még életem legfontosabb férfi és női szerelmeiről, szereplésemről a Takács Mária rendezte Meleg férfiak, hideg diktatúrák című, több díjat elnyert dokumentumfilmben. Könyvemben külön fejezetet szentelek a homoszexuálisokat ért, gyakran gyilkossággal végződő támadásoknak, de több érdekes, olykor humoros történetet is elmesélek a transzvesztiták mindennapjaiból. (Tölgyesy Zoltán)

Magyarország apróbetűs története 2.

By Nagy György
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Isbn : 9630992868
 • Pages : 403
 • Category : History
 • Reads : 494
 • File Pdf: magyarország-apróbetűs-története-2.pdf

Book Summary:

Nagy György (1953–2017), legendás televíziós műsorvezető, szerkesztő, újságíró, író, aki hosszú évtizedeken át a klasszikus elveket képviselte a magyar televíziózásban. Olyan műsorokat szerkesztett és vezetett, mint a Hol-Mi?, az Ablak, A Reggel, a Naprakész, a Nagy Vita, a Rocklexikon, a Hogy volt?, a Magyar Televízió ötvenéves történetét felelevenítő sorozat, a Szabadság tér 17., a magyar tájak és városok iránti érdeklődést felkeltő Főtér, vagy a hazánk történetét bemutató Magyarország története című, negyvenhat részes sorozat, melynek forgatókönyvírója és vezetője volt. Sok-sok éven át ő kommentálta többek között a fontos állami ünnepi eseményeket, a pápalátogatást, a Forma–1-es versenyeket. Írásai az Élet és Irodalomban, a Képes 7-ben, a Ridikül magazinban jelentek meg. Kötetünk tematikus válogatás írásaiból – történelmi személyiségek, híres magyar emberek, feltalálók, művészek életéről és sorsáról, a mágikus számokról, a népi mondások igazságtartalmáról, asszonyokról, lányokról, a párkeresés művészetéről, a század eleji esküvőkről, a zenéről, az utazásról térben és időben –, a műsorokhoz készített cikkeiből, interjúiból, amelyek emlékezetünkbe idézik sokoldalú érdeklődését, hihetetlen munkabírását, szaktekintélyét, életkedvét, humorát, kedvességét és mosolyát.

A balatoni hajózás múltja és jelene

By Szinyéri Tibor
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft.
 • Isbn : 9634433030
 • Pages :
 • Category : History
 • Reads : 994
 • File Pdf: a-balatoni-hajózás-múltja-és-jelene.pdf

Book Summary:

Kedves olvasó! Második könyvem a Balatoni Hajózási Zrt és jogelődeinek egykori és jelenlegi hajóiról szól, ebben ölt testet a Balaton és a hajózás iránti szeretetem. Köszönöm a Balatoni Hajózási Zrt és a Vanyolai Hajózási Kft munkatársainak a könyv elkészítésében nyújtott segítségüket. Kívánok sok sikert további munkájukhoz. Kellemes olvasást kívánok.

Értékteremtők 2016

By László Ágnes
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Isbn : 9630985896
 • Pages : 240
 • Category : Biography & Autobiography
 • Reads : 660
 • File Pdf: Értékteremtők-2016.pdf

Book Summary:

Sikerek, kudarcok, érzelmek, hitvallások. Baranyi Ferenc, Keres Emil, Maurer Dóra, Snétberger Ferenc, Szabó István, Ungvári Tamás és posztumusz Ferenczi Krisztina A könyv azokat a neves, nemzetközileg is elismert, alkotó egyéniségeket mutatja be egy-egy portréinterjú formájában, akik 2015-ben megkapták a Hazám-díjat. Gondolataikat, érzelmeiket, hitvallásukat, pályaívüket, fontos és tanulságoktól sem mentes életrajzi történeteiket ismerhetik meg az olvasók. A XXI. Századi Társaság rangos kitüntetését minden év novemberében a magyar szellemi élet hét kiválósága veheti át értékőrző és értékteremtő életművük elismeréseként. 2015-ben a hetedik díjazott Ferenczi Krisztina, újságíró posztumusz kapta meg az elismerést. A díj a feledés elleni emlékezést valamint példát adó értékeink megbecsülését szolgálja ezzel a könyvvel együtt. Hagyományteremtő módon a díjazottakkal készített életinterjúkat 2005-től kötet formájában jelenteti meg a Kossuth Kiadó.

Pacsirta

By Dezső Kosztolányi
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Book and Walk Kft
 • Isbn : 9633780810
 • Pages : 508
 • Category :
 • Reads : 905
 • File Pdf: pacsirta.pdf

Book Summary:

Pacsirta mélyet sóhajtott - mindig mélyet szokott sóhajtani -, összegombolyította pamutját, munkakosarába tette, és a vadszőlővel befuttatott lugas felé tartott. Szóval, mennie kell, gondolta, nemsokára indul a vonat, ma este már nagybátyjáéknál alszik, a tarkövi pusztán.

A piros bicikli

By Zsolt Ágnes
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : 21. Század Kiadó
 • Isbn : 6155373590
 • Pages : 190
 • Category : Literary Collections
 • Reads : 774
 • File Pdf: a-piros-bicikli.pdf

Book Summary:

Heyman Évát 1944-ben, Nagyváradon hurcolták előbb gettóba, majd Auschwitzba, ahol személyesen Mengele küldte a halálba. Tizenhárom éves volt. Titkos naplóját édesanyja találta meg, aki könyvvé formálta, és kiadta. Így lett Éva naplója a holokauszt egyik legmegrázóbb dokumentuma. Az olykor érezhető anyai beavatkozástól a napló még drámaibb, még megrázóbb lett, főként, mert tudjuk: a megjelenés után Éva édesanyja mély depresszióba esett, majd öngyilkos lett. A napló azóta megjelent angolul, héberül, néhány évvel ezelőtti, Éva lányom című, magyar kiadása után pedig németül, franciául, spanyolul és baszk nyelven is. "Pedig, kis naplóm, én nem akarok meghalni, én még akkor is élni akarok, ha egyedül az egész körzetből csak én maradhatnék itt. Én egy pincében, vagy egy padláson, vagy bármilyen lyukban is kivárnám a háború végét, én, kis naplóm, még a kancsi csendőrtől, aki elvitte a lisztet tőlünk, még attól is hagynám magam megcsókolni, csak ne öljenek meg, csak hagyjanak élni!" A család elhurcolásáról Zsolt Béla: Kilenc koffer c. könyvében írt, melyet "Az emberi becstelenség krónikája" - ként tart számon a The Observer.

A szivarhajó utolsó útja

By Pintér Máté,Pintér Bence
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Agave Könyvek
 • Isbn : 9634199445
 • Pages : 240
 • Category : Fiction
 • Reads : 727
 • File Pdf: a-szivarhajó-utolsó-útja.pdf

Book Summary:

Az ​1848-49-es szabadságharcot megnyertük, és megvalósult Kossuth Lajos nagy álma, a Dunai Konföderácó! Kossuth Csaba – Kossuth Lajos unokája –, fiatal lovastiszt feladatot kap a hadügyi államtitkártól, hogy juttasson el egy bizalmas iratot a Konföderáció fővárosába, Belgrádba. A vonatot azonban szerb szeparatisták támadják meg, és az iratok eltűnnek, a helyszínen csupán egy pikk király marad. Ezalatt a Budai Ganz gyárból egy rejtélyes feketeköpenyes alak elköti a Konföderáció legújabb titkos fejlesztését, egy hadi szivarhajót, és útnak indítja Belgrád felé. Kossuth Csaba egy szépséges kémnővel ered a titokzatos és mindenre elszánt idegen nyomába, akinek célja nem kevesebb, mint a Konföderáció elpusztítása függetlenül attól, hogy ez hány emberéletet követel. Pintér Bence és Pintér Máté regénye új műfajjal színesíti az ifjúsági regények palettáját. A szivarhajó utolsó útja olyan alternatív történelmi kalandregény, amely egyszerre szerez örömet Jules Verne olvasóinak és a James Bond-rajongóknak.

Akkor szakítsunk

By Leiner Laura
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : L&L Kiadó
 • Isbn : 6155653038
 • Pages : 336
 • Category : Young Adult Fiction
 • Reads : 952
 • File Pdf: akkor-szakítsunk.pdf

Book Summary:

Miért kell a szilveszternek feltétlenül az önfeledt bulizásról szólnia? Van az úgy, hogy az ember legfeljebb annyira vágyik, hogy egy rossz film előtt belesüppedjen a kanapéba, csokit és chipset tömjön magába, és közben zokogva búcsúztassa az óévvel együtt a frissen gallyra ment kapcsolatát. Épp így tervezte Lia is, miután stílusosan, december 24-én szakítottak Norbival. A barátaik azonban nem pontosan úgy képzelték el az év utolsó napját, mint Lia, ezért a szilveszter éjszaka végül sokkal inkább egy őrült road movie-ra hasonlított, amely fölött mintha mindenki elveszítette volna az irányítást...

Szellemidézés

By Illés György
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Kossuth Kiadó
 • Isbn : 9630986507
 • Pages : 210
 • Category : Biography & Autobiography
 • Reads : 835
 • File Pdf: szellemidézés.pdf

Book Summary:

Read and download full book Szellemidézés

Az ingyenes olvasás kalauza

By Kerekes Pál
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft.
 • Isbn : 9634436102
 • Pages :
 • Category : Education
 • Reads : 727
 • File Pdf: az-ingyenes-olvasás-kalauza.pdf

Book Summary:

A könyv célja az, hogy a széles olvasóközönséghez, érdeklődőkhöz is eljuthasson egy olyan info-füzet, amely népszerűen, könnyen érthetően mutatja be az ingyenes könyvelérés szinte parttalan lehetőségeit. Az e-szöveg fogalmába beledolgozza a „Kalauz” a textuális művek egyéb verzióit is: hangoskönyvet, videó-származékokat, slam poetry-t, insta költészetet, folyóirat archívumok állományait, és még sok más új műfajt. Kétszáznál több web-címet adunk meg, ahonnan legálisan, szabadon, free alapon lehet magyar nyelvű irodalmat letölteni, többnyire platformfüggetlen módon. Telefon, táblagép, e-könyv-olvasó eszköz, és természetesen asztali gép és note-book is lehet az olvasás eszköze. Igényes gyermekirodalom, kötelező iskolai olvasmányok, klasszikusok ingyenes elérhetőségei egyaránt megtalálhatók a kötetben. Az irodalomhoz kötődő képi érdekességek is besorolódnak: ex libris, illusztrációk, képgyűjtemények kínálata is jelen van. Tizenkét legszebb magyar vers projekt, szövegmúzeumok, hang-emlékek webcímei a listákon. Szerzői weboldalak sokasága külön fejezet. A könyv tartalma nem kizárólag a hazai gyűjteményekre épül. A szempont a magyar nyelvűség, bárhol is keletkezzen, vagy tárolódik az adott mű. Így a határon túli, a szomszédos országok e-könyvtárai állománya is kiindulási pont. Csakúgy, mint a globális könyv adatbázisok, mint a Gutenberg Project, Internet Archíve. Sok hazai, vagy más országbeli magánkezdeményezésű e-kollekció is bemutatkozik. --- A szerzőről: Dr. Kerekes Pál PhD informatikai szakíró, az ELTE Könyvtár- és Információtudományi Intézetének c. egyetemi docense. Jelen munkája az „E-book kalauz” folytatása.

Melody

By V.C. Andrews
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Simon and Schuster
 • Isbn : 9781451637014
 • Pages : 384
 • Category : Fiction
 • Reads : 700
 • File Pdf: melody.pdf

Book Summary:

Melody Logan knew her beautiful mother, Haille, was unhappy in their hardscrabble mining town.... But with her wonderful father's unwavering love, Melody always felt safe -- until a dreadful mine accident ripped her from her family's moorings. She was still devastated by her father's death when she left West Virginia with Haille to follow her mother's dream of becoming a model or actress. But first they stopped in Cape Cod to visit her father's family at last. Melody knew only that her grandparents had disowned their son when he married Haille -- just because she was an orphan, her mother said. Yet moments after Melody first laid eyes on dour, Bible-spouting Uncle Jacob, nervous Aunt Sara, and her cousins -- handsome Cary, whose twin, Laura, had been killed recently in a sailing accident, and sweet, deaf little May -- Haille announced that Melody was to live with them. Sleeping in Laura's old room, Melody was awash in a sea of grief and confusion, with only her beloved fiddle to comfort her. Then Cary revealed the truth he'd gleaned about her parents -- a sad shocking story that only puzzled her more. Melody knew nothing of the dark deceptions that would soon surface...the devastating betrayals she would face before she glimpsed the faint, beckoning lights of a safe harbor....

The Golden Age in Transylvania

By Mór Jókai
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft.
 • Isbn : 9633971055
 • Pages : 212
 • Category : Fiction
 • Reads : 119
 • File Pdf: the-golden-age-in-transylvania.pdf

Book Summary:

Before we cross the Kiralyhago, let us cast a parting glance at Hungary. I will unroll before your eyes a scene, partly the result of an adverse fate, partly of a dark mystery, representing joy and also deep sorrow. An incident of a moment becomes the turning-point of a whole century. My soul is saddened by the images thus conjured up; the figures out of the past blind my sight. Would that my hand were mighty enough to write down what my soul sees in that magic mirror. May your impressions, your recollections, complete the scene wherever the writer fails through weariness. We find ourselves in the valley of the Drave, in one of those boundless tracts where even the wild beasts lose themselves. Here are primeval forests, the roots of which rest in the water of a great swamp encircled not by water lilies and reed-grass, but by giant trees whose branches, dropping below the surface, form new roots in the quickening water. Here the swan builds its nest; this is the haunt of the heron and all those wild creatures one of which only now and then marches out into more frequented regions. On the higher ground, where in late summer the waters ebb, spring such flowers as might have been seen just after the deluge, so luxuriant and so strange is their mighty growth out of the slimy mud. The branches of ivy, stout as grape vines, reach from tree to tree winding about the trunks and decking the dark maples as if some wood-nymph had garlanded her own consecrated grove.

Osservatorio letterario

By Melinda tamas
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Youcanprint
 • Isbn : 8891106453
 • Pages :
 • Category : Performing Arts
 • Reads : 725
 • File Pdf: osservatorio-letterario.pdf

Book Summary:

L'OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l'Altrove è una prestigiosa rivista letteraria e culturale, italo-ungherese, fondata a Ferrara nell'ottobre 1997 dalla professoressa e giornalista, ungaro-italiana Melinda B. Tamás-Tarr - lontana parente del poeta ungherese Gyula Juhász (1883-1937) -, che è direttrice responsabile ed editoriale, nonché caporedattore ed editore in proprio del periodico. Il periodico è sempre redatto a sua cura che è una rassegna di poesia, narrativa, saggistica, critica letteraria cinematografica pittorica e di altre Muse. Questo fascicolo di NN. 91/92 2013 è il primo dell Anno 2013 - Stagione Culturale Italo-Ungherese, è la versione ebook di quella stampata. Intanto è da notare: ora molti parlano tramite le protocollari frasi propagandistiche dell'anno culturale italo-ungherese, mentre nell'Osservatorio Letterario ogni anno ed ogni numero serve la causa della collaborazione culturale italo-ungherese a partire dalla data della sua fondazione come testimonia anche questo doppio numero...

Hungary (from the beginnings to 1988)

By Bujor Rîpeanu,International Federation of Film Archives
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Walter de Gruyter
 • Isbn : 3111686736
 • Pages : 215
 • Category : History
 • Reads : 501
 • File Pdf: hungary.pdf

Book Summary:

Read and download full book Hungary (from the beginnings to 1988)

A holnap érintése

By Kékesi Dóra
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publish and More Kft
 • Isbn : 6155692971
 • Pages : 315
 • Category : Fiction
 • Reads : 628
 • File Pdf: a-holnap-érintése.pdf

Book Summary:

Szenvedélyes küzdelem a szerelemért és a túlélésért. Egy 38 éven át őrzött levél felfedi a múltat. 1956-ban, Budapesten Horváth Anna titkos viszonyt folytat férje munkatársával, Nagy Krisztiánnal. Annak ellenére esnek szerelembe, hogy tudják, számukra nincs holnap. Anna házas, a férfi pedig jegyben jár, mégsem adják fel! Reménytelen küzdelem egy megsebzett férj, és egy elhagyott menyasszonnyal szemben az elnyomás és a terror árnyékában. 1956. október 23-a azonban mindent megváltoztat. Kitör a forradalom és már nem csak a szerelmükért harcolnak, hanem az életükért is. Kékesi Dóra első regényében valós történelmi helyzetben küzdenek szereplői a szerelemükért és az életbenmaradásért. Titkok, hazugságok, féltékenység és egy szenvedélyes szerelem ejtik rabul az olvasót.

The Strange Story of Rab Ráby

By Mór Jókai
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Good Press
 • Isbn : N.a
 • Pages : 277
 • Category : Fiction
 • Reads : 425
 • File Pdf: the-strange-story-of-rab-ráby.pdf

Book Summary:

"The Strange Story of Rab Ráby" by Mór Jókai (translated by Emil Reich). Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to forgotten−or yet undiscovered gems−of world literature, we issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.

Letters From Turkey

By Mikes
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Routledge
 • Isbn : 1136175547
 • Pages : 306
 • Category : Social Science
 • Reads : 109
 • File Pdf: letters-from-turkey.pdf

Book Summary:

First published in 2000. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

A kis honvéd

By Vaja Felicián
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft
 • Isbn : 1471615774
 • Pages : 152
 • Category : Fiction
 • Reads : 162
 • File Pdf: a-kis-honvéd.pdf

Book Summary:

A 48/49-es szabadságharc a magyarság mítosza. Kimeríthetetlen forrás: emberi nagyságok, katonai hőstettek, megrázó áldozatvállalások krónikája. Rögtön a Kiegyezés (1867) után megkezdődött a honvéd hadi tettek feldolgozása, az események irodalmi megörökítése. A terjedelmes regények mellett (pl. Jókai Mór: Kőszívű ember fiai) sok elbeszélés, korrajz, emlékezés is napvilágot látott. Ezekből válogattunk most egy csokorra valót: olyan kis történeteket, amelyek kamaszok, sihederek véletlenül esett vagy vállalt cselekedeteiket mutatja be. Móra Ferenc a maga finom humorával mutatja meg a gyerekhősök csínytevéseit, amelyekből igazi, komoly harci fejlemény is kibontakozhat. A Kuckó király hőse, mint egy 49-es Nemecsek, visszahúzódó esetlensége ellenére mégis rálel a lehetőségre, a nagy alkalomra. Él vele, és a sok igazságtalan csúfolódásra csattanós választ ad. Megmenti a bujdosó honvédtiszteket, saját élete árán is. Rákosi Viktor a Gábor diák első soraiban felteszi a kérdést: „Fiúk, tudnátok-e ti oly bátran meghalni, ha kell, mint elődeitek tudtak? Nem puhultatok-e még el teljesen a zengerájokban, ledér kávéházak abszintos levegőjében? Megvan-e még bennetek az izzó lélek? Érdekel-e még valami benneteket Casanova kalandjain és Faublas lovag szerelmein kívül? Magános óráitokban hallgatóztok-e néha s halljátok-e a múltak árnyainak halk jajszavait? S nem döbbentek-e meg, mikor érzitek, hogyha a sors már csupa jót tartogat e nemzetnek, még akkor sem nyújt kárpótlást a hosszú, hosszú szenvedésekért, amelyek mögötte állnak?” Krúdy kisregénye egy olyan csöppségről szól, aki apja sebesülése miatt maga áll be a szülője helyett a seregbe. Ügyességét, rátermettségét ugyan nem a harctéren használják ki, hanem az ellenséges területeken átjutó küldöncként. Szokoly Viktor kötetben szereplő elbeszélésnek címe „A kis honvéd”. Kamasztestvérek sorsát mutatja be. A fiúk felesküsznek a harcra, egyik kezükkel a szívükön, másik kezükkel az ágyútalpra nyugodva. Meg is tartják fogadalmukat. Eötvös Károly novellája nem gyerekhősökről mesél, mégis igazi kamasztörténet. A falubeli harcokról szól, úgy, ahogy a korabeli kisfiú, az író látta, felidézve a történethez az apa későbbi elbeszéléseit. Az a történet érdekessége, hogy a hazájukat védő nemzetőrök hősiessége mellett az ellenségről is humán képet kapunk. A másik fél harcosai is érző lények, esendő katonák, nem ördögi figurák. Mindkét oldalon sors-dobálta fegyveresek küzdöttek. A könyv tizenegy hosszabb-rövidebb írást tartalmaz. A szerzők: Eötvös Károly, Krúdy Gyula, Móra Ferenc, Rákosi Viktor, Szokoly Viktor.

Encyclopedia of the Novel

By Paul Schellinger
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Routledge
 • Isbn : 1135918260
 • Pages : 838
 • Category : Literary Criticism
 • Reads : 364
 • File Pdf: encyclopedia-of-the-novel.pdf

Book Summary:

First Published in 1999. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.

Skylark

By Dezso Kosztolanyi
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : New York Review of Books
 • Isbn : 159017402X
 • Pages : 240
 • Category : Fiction
 • Reads : 990
 • File Pdf: skylark.pdf

Book Summary:

It is 1900, give or take a few years. The Vajkays—call them Mother and Father—live in Sárszeg, a dead-end burg in the provincial heart of the Austro-Hungarian Empire. Father retired some years ago to devote his days to genealogical research and quaint questions of heraldry. Mother keeps house. Both are utterly enthralled with their daughter, Skylark. Unintelligent, unimaginative, unattractive, and unmarried, Skylark cooks and sews for her parents and anchors the unremitting tedium of their lives. Now Skylark is going away, for one week only, it’s true, but a week that yawns endlessly for her parents. What will they do? Before they know it, they are eating at restaurants, reconnecting with old friends, attending the theater. And this is just a prelude to Father’s night out at the Panther Club, about which the less said the better. Drunk, in the light of dawn Father surprises himself and Mother with his true, buried, unspeakable feelings about Skylark. Then, Skylark is back. Is there a world beyond the daily grind and life's creeping disappointments? Kosztolányi’s crystalline prose, perfect comic timing, and profound human sympathy conjure up a tantalizing beauty that lies on the far side of the irredeemably ordinary. To that extent, Skylark is nothing less than a magical book.

Tűz és vér

By George R. R. Martin
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Alexandra Kiadó
 • Isbn : 9634472931
 • Pages : 696
 • Category : Young Adult Fiction
 • Reads : 136
 • File Pdf: tűz-és-vér.pdf

Book Summary:

Több évszázaddal a Trónok harca eseményei előtt a Targaryen-ház – a Valyria végzetét egyedül túlélő sárkányúr család – Sárkánykőt tette meg székhelyéül. A Tűz & Vér a Vastrón megalkotójától, Hódító Aegontól veszi fel történetük fonalát, és a legendás trón megtartásáért küzdő Targaryenek nemzedékein át egészen a dinasztiát majdnem végleg széttépő polgárháborúig regéli el Westeros sorsfordító eseményeit. Mi történt valójában a Sárkányok Tánca alatt? Miért vált Valyria oly halálos hellyé a Végzet után? Honnan származik Daenerys három sárkánytojása? Ezekre és még rengeteg más fontos kérdésre ad választ a Fellegvár egy tanult mestere által írt kihagyhatatlan krónika.

Midst the Wild Carpathians

By Mór Jókai
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Publio Kiadó Kft
 • Isbn : 9633810965
 • Pages : 280
 • Category : Fiction
 • Reads : 152
 • File Pdf: midst-the-wild-carpathians.pdf

Book Summary:

Before us lies the valley of the Drave, one of those endless wildernesses where even the wild beast loses its way. Forests everywhere, maples and aspens a thousand years old, with their roots under water; magnificent morasses the surface of which is covered, not with reeds and water-lilies, but with gigantic trees, from the dependent branches of which the vivifying waters force fresh roots. Here the swan builds her nest; here too dwell the royal heron, the blind crow, the golden plover, and other man-shunning animals which are rarely if ever seen in more habitable regions.

The Day of Wrath

By Mór Jókai
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Good Press
 • Isbn : N.a
 • Pages : 274
 • Category : Fiction
 • Reads : 269
 • File Pdf: the-day-of-wrath.pdf

Book Summary:

"The Day of Wrath" by Mór Jókai (translated by R. Nisbet Bain). Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to forgotten−or yet undiscovered gems−of world literature, we issue the books that need to be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are user-friendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.

Esther's Inheritance

By Sandor Marai
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Vintage
 • Isbn : 0307270432
 • Pages : 160
 • Category : Fiction
 • Reads : 110
 • File Pdf: esther-s-inheritance.pdf

Book Summary:

Anewly translated novel from the great rediscovered Hungarian writer: a tautly suspenseful story of unrequited love and its still vivid consequences twenty years later. What is it to be in love with a pathological liar and fantasist? Esther is, and has been for the more than two decades since Lajos disappeared from her life. Now all these years later, Lajos is returning, and the news brings both panic and excitement. While no longer young and thoroughly skeptical about Lajos, Esther still remembers how incredibly alive she felt when he was around. His presence bewitches everyone, and the greatest part of his charm—and his danger—lies in the deftness with which he wields that delicate power. Friends rally round protectively, but Lajos’s arrival begins a day of high theater that will leave Esther’s life dramatically changed again.

Arnica, the Duck Princess

By Ervin Lazar
 • Format : Pdf, ePub, Mobi, Kindle
 • Publisher : Pushkin Children's Books
 • Isbn : 1782692215
 • Pages : 96
 • Category : Juvenile Fiction
 • Reads : 587
 • File Pdf: arnica-the-duck-princess.pdf

Book Summary:

A hilarious Hungarian classic children's story about true love, friendship and what happens when a witch turns your fiancée into a duck. Princess Arnica is so sweet and gentle that when she smiles even wolves and bears forget their fierceness. Everyone loves her, but she loves only Poor Johnny. Luckily, he loves her too, and even more luckily she has a very sensible king for a father, who is happy for her to marry whomever her heart desires. So, no problems then? Well, maybe just one - The Witch with a Hundred Faces has cast a spell on Arnica and Johnny which means that one of them, at any one time, must always be a duck, and the other human! Who can help them? Only the Seven-headed Fairy. Will they be able to find her? You'll just have to read the book and find out!

Back to Top